Νικολη «Fairy» Μαριλη

Website http://ign.gr

Νικολη «Fairy» Μαριλη

Τη Fairy ίσως να την έχετε μάθει από τη γλυκιά της φωνή σε ιντερνετική ραδιοεκπομπή όπως η Game Zone ή να έχετε διαβάσει ένα από τα χαρακτηριστικά της TOP 10! Αεικίνητη,είναι μέσα σε όλα και δεν της ξεφεύγει τίποτα. Θα την βρείτε να εξουσιάζει τα στοιχεία της φύσης στο IGN.GR.

PC MASTER RACE - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, επωνυμίες και προϊόντα που αναφέρονται ή εμφανίζονται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία των δικαιούχων τους και προστατεύονται βάσει των ισχύοντων νόμων. Οποιαδήποτε αναφορά ή εμφάνιση στο παρόν, περιεχομένου που υπόκειται σε εμπορική ή πνευματική ιδιοκτησία έχει ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση. Σημείωση: Το PC Master Race δεν έχει καμία σχέση, επαφή, συνεργασία, επικοινωνία με τον Ben "Yahtzee" Croshaw και το ηλεκτρονικό περιοδικό The Escapist, ούτε με τις εκδόσεις Compupress και το περιοδικό PCMaster, ούτε με συνεργάτες ή εκπροσώπους αυτών.

All registered trademarks, company names and products mentioned or featured herein remain property of their holders and are protected according to all applicable laws. Any mention of appearance herein of any content protected by commercial or intellectual copyright is solely intended for informational purposes.