Γιαγιάς «Argir» Αργύρης

Facebook http://www.facebook.com/Argir1

Γιαγιάς «Argir» Αργύρης

Ο "παλιός" της παρέας έγραφε για μια δεκαετία στο PC Master, όταν τα παιχνίδια ερχόντουσαν σε αμέτρητες δισκέτες και όχι από το Internet. Μπορεί να αποχώρησε επαγγελματικά από το gaming αλλά παρέμεινε "εραστής" του χώρου. Έχει μεγάλο πεδίο δράσης και πολύ εύκολα θα μεταπηδήσει από τα strategy στα shoot’ em  up, αλλά ο κεντρικός πυρήνας είναι πάντα ότι εμπεριέχει τον όρο sim. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να εφαρμόσει ότι έχει μάθει στις virtual πίστες και στις πραγματικές.

PC MASTER RACE - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, επωνυμίες και προϊόντα που αναφέρονται ή εμφανίζονται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία των δικαιούχων τους και προστατεύονται βάσει των ισχύοντων νόμων. Οποιαδήποτε αναφορά ή εμφάνιση στο παρόν, περιεχομένου που υπόκειται σε εμπορική ή πνευματική ιδιοκτησία έχει ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση. Σημείωση: Το PC Master Race δεν έχει καμία σχέση, επαφή, συνεργασία, επικοινωνία με τον Ben "Yahtzee" Croshaw και το ηλεκτρονικό περιοδικό The Escapist, ούτε με τις εκδόσεις Compupress και το περιοδικό PCMaster, ούτε με συνεργάτες ή εκπροσώπους αυτών.

All registered trademarks, company names and products mentioned or featured herein remain property of their holders and are protected according to all applicable laws. Any mention of appearance herein of any content protected by commercial or intellectual copyright is solely intended for informational purposes.